برنامه سالانه مدیران آمزشگاه شهید سلیم ابادی در سال 88-89
ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۸  

«به نام خدا»

مشخصات برنامه های سالانه آموزشی و پرورشی مدرسه شهید سلیم آبادی در سال تحصیلی 89-88    

       

1

عنوان برنامه

کیفیت بخشی به درس ریاضی در پایه سوم

2

بررسی عملکرد

(تحلیل وضع موجود)

قابلیت ها

و فرصت ها

1 داشتن معلمان با تجربه وبا مدرک بالاتر

2-  باسوادی خانواده

3- تراکم پایین کلاس

محدودیت ها

و تهدید ها

1- ترس دانش آموزان از درس ریاضی

 2- بی سوادی و بی توجهی اولیاء نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندانشان در روستاها  3- فقر اقتصادی بیشتر خانواده ها

3

ضرورت اجرای برنامه

با توجه به اهمیت درس ریاضی در امر یادگیری و پایه ای بودن آن برای آینده تحصیلی دانش آموزان وتجزیه وتحلیل  نمرات سال گذشته دانش آموزان در شورای معلمان مورخه 30/07/88 همچنین بررسی نمرات ارزشیابی تشخیصی بر این ضرورت صحّه میگذارد.

4

اهداف

برنامه

کیفی

1- تقویت بنیه علمی دانش اموزان در درس ریاضی 2- علاقمند کردن دانش آموزان   به یادگیری ریاضی 3- برقراری روحیه شاداب درکلاس ریاضی

کمی

1 افزایش 5/ نیم نمره به  میانگین معدل  درس ریاضی( از 18به5/18)

5

شرح اجمالی فرایند اجرای برنامه

1- دانش آموز: شناسایی دانش آموزان ضعیف با توجه به برگزاری ارزشیابی تشخیصی و ورودی2- معلم: تشویق معلمان موفق با استفاده از روش رقابتی در بین همکاران وشرکت در دوره های ضمن خدمت و جشنواره تدریس برتر3- تجهیزات: استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل سی دی ها و کتابهای کمک درسی 4- خانواده: دعوت از اولیاء در جهت همکاری با مدرسه 5- جامعه: استفاده از افراد متخصص در یاری نمودن مشکلات آموزشی ودانش آموزی مدرسه 6-مدرسه :فضای مدرسه از همه لحاظ باید شاداب باشد.

6

سوابق اجرایی برنامه

اجرای برنامه در سالهای قبل

استمرار برنامه درسالهای بعد

درسالهای قبل اجرا شده

تاکید بر استفاده دقیق از این روش

7

محل تامین اعتبار

1-  از سرانه آموزشگاه 2- مشارکتهای مردمی

8

شیوه های ارزشیابی

ارزشیابی تشخیصی و ارزیابی مرحله ای وپایانی همچنین ارزیابی از فرایند برنامه مقایسه نمرات ماهانه و کارتهای وضعیت تحصیلی

 

                  

ادامه فعالیت های برنامه پیش بینی شده در سال تحصیلی 89-88

         صفحه 1

    هفته            

  ماه

اول

دوم

سوم

چهارم

مرداد

اعلام دانش آموزان تجدیدی وهماهنگی با والدین در اجرای طرح سنجش نوآموزان

 

تمحید مقدمات امتحانات شهریور و آماده سازی مدرسه

 آماده سازی مدرسه از لحاظ فیزیکی و انجام تعمیرات مورد نیاز

تشکیل جلسه انجمن و شورای معلمین در رابطه با تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای آموزشگاه

شهریور

برگزاری امتحانات شهریور ماه

اعلام نتایج شهریور ماه

سازماندهی کلاسها ودانش آموزان و تهیه و توزیع کتاب های درسی

آماده سازی اموزشگاه برای باز گشایی مدارس ودانش آموزان پایه اول

مهر

انجام ارزشیابی تشخیصی از دانش آموزان یاداوری مطالب گذشته. تشکیل صورت جلسه شورای مدرسه

بررسی ارزشیابی های به عمل آمده از دانش آموزان تهیه تجهیزات کمک آموزشی برای ریاضی- برنامه ریزی آموزشگاه

تهیه CD آموزشی واستفاده آن برای سهولت یاد گیری دانش آموزان- بررسی پرونده تحصیلی دانش آموزان ورفع نقایص انها

تشکیل وانتخاب اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان ودعوت  از مسئولان اداره به جلسه وارائه گزارش عملکردی ازسال گذشته

آبان

تشکیل جلسه انتخاب شورای دانش آموزی

تقسیم کار برای هر کدام طبق دستورالعمل 

تشکیل صورتجلسه شورای دانش اموزی -

برگزاری مراسم سیزده ابان و روز دانش اموز

دعوت از خانواده های دانش آموزان و توجیه آنان به اهمیت درس ریاضی.

تشکیل صورتجلسه انجمن واولیاء

تشکیل صورتجلسه شورای معلمان برای ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت درس ریاضی

 

 

                              

 

ادامه فعالیت های برنامه پیش بینی شده در سال تحصیلی 89-88

 

صفحه 2

    هفته

  ماه

اول

دوم

سوم

چهارم

آذر

تهیه کتابهای کمک آموزشی برای دانش آموزان . تشکیل جلسه شورای دانش آموزی در خصوص نحوه انجام فعالیت هایشان در مدرسه

تشکیل صورتجلسه شورای مدرسه در خصوص انجام ارزشیابی مستمر از دانش آموزان جهت امادگی در امتحانات نوبت اول

تشکیل جلسه انجمن اولیاء ومربیان در خصوص همکاری اولیاء با مدرسه وشناخت نقاط قوت و ضعف دانش آموزان

دعوت از اولیاء جهت آشنایی انها با وضعیت تحصیلی دانش آموزان -جلسه شورای معلمان و مدرسه

دی

تهیه و تکثیر سئوالات امتحانات نوبت اول تشکیل صورتجلسه شورای دانش اموزدر رابطه با فعالیت شان در مدرسه

تشکیل صورتجلسه شورای مدرسه در رابطه با برگزاری امتحانات نوبت اول

چاپ لیست معلمان و آماده سازی و تمحید مقدمات برای برگزاری امتحانات نوبت اول

ارزیابی نمرات مستمرو شفاهی دانش آموزان و دعوت از سرگروه ریاضی در جلسه شورای معلمان

بهمن

دعوت از اولیاء به صورت موردی برگزاری امتحانات نوبت اول جلسه شورای دانش اموزی در رابطه با برگزاری جشن های دهه فجر

اعلام نتایج امتحانات نوبت اول تشکیل صورتجلسه شورای مدرسه انجام مراسم های دهه فجر

-تشویق کتبی از معلمان فعال

دعوت از سر گروه درس ریاضی و بحث و تبادل نظر در خصوص ارائه راهکارهای مناسب برای بهتر یاد گرفتن درس ریاضی

بررسی نتایج امتحانات نوبت اول و ثبت نمرات دانش آموزان در لیستهای مخصوص

 

اسفند

تحلیل نتایج امتحانات نوبت اول- تذکر در خصوص نقاط ضعف دانش آموزان در درس ریاضی و دروس دیگر در جلسه شورای معلمان

بررسی وضعیت آموزشی مدرسه و جمع بندی وبرنامه ریزی در جهت رفع نقایص دانش اموزان در جلسه شورای مدرسه

تشکیل جلسه انجمن اولیاء و مربیان تشکیل جلسه پایه ای برای اولیاء از وضع نتایج امتحانات نوبت اول

تشکیل جلسه شورای مدرسه در رابطه با تهیه پیک شادی و نحوه انجام فعالیت دانش آموزان در تعطیلات نوروزی- دعوت از اولیاء در رابطه با تعطیلات نوروزی

 

 

ادامه فعالیت های برنامه پیش بینی شده در سال تحصیلی 89-88

 

  صفحه 3

      هفته

   ماه

اول

دوم

سوم

چهارم

فروردین

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

تشکیل شورای دانش آموزی و بررسی پیک های نوروزی توسط معلمان

-تشکیل جاسه شورای معلمان در رابطه با نتایج فعالیتهای نوروزی -توجه  به زمانبندی کتابها و به پایان رساندن مطالب درسی

اردیبهشت

تشکیل جلسه انجمن در رابطه با چگونگی اجرای مراسم بزرگداشت مقام معلم

طرح سئوالات نوبت خردادماه ودریافت سئوالات از معلم مربوطه با رعایت نکات ایمنی

دریافت نمرات و ثبت  نمرات مستمر شفاهی  توسط آموزگار در لیست ریز نمرات -آماده و تکثیر سئوالات امتحانی نوبت دوم

جلسه شورای معلمان درخصوص تهیه و تنظیم برنامه امتحانی و توجیه آنان برای همکاری در نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم

خرداد

برگزاری امتحانات خرداد ماه در آموزشگاه توسط مدیر و معلمین

 برگزاری امتحانات خرداد ماه و تصحیح اوراق امتحانات نوبت دوم با دقت لازم توسط همکاران - برسی 5% از اوراق امتحانی توسط مدیر

جمع آوری وثبت نمرات درلیست های مخصوص و سیستم کامپیوتر تمام  پایه ها و ارسال نمرات به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

تکثیرکارنامه های موقت و اعلام نتیجه به دانش آموزان

-تهیه تنظیم برنامه امتحانات شهریور ماه

تیر

جمع اوری اوراق امتحانی و اماده سازی آنها جهت بایگانی

شروع ثبت نام از دانش آموزان ورودی پایه اول

هماهنگی در خصوص آماده سازی کارنامه های قبولی خرداد ماه جهت تکمیل پرونده تحصیلی دانش آْموزان

ثبت نام از دانش آموزان پایه اول و ایجاد آمادگی آنان برای تست سنجش


کلمات کلیدی: