بازخوردها و تشویقهایی که در ارزشیابی توصیفی پایه اول استفاده می شود.
ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۸  

بسمه تعالی

* بازخوردها و تشویقهایی که در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان پایه اول ابتدایی می توان استفاده کرد :

ردیف

نمونه بازخورد

1

بهار امیدم! امیدوارم که همیشه سرسبز و خرم باشی.

2

فرزندم از سعی و تلاشت صمیمانه سپاس گزارم.

3

نهال کوچک رشد وشکوفایی تو آرزوی من است.

4

غنچه ی شاداب در انتظار شکفتن گلبرگ هایت هستم.

5

فرزند خوبم! دریای وجودت از آلودگی وجهل و نادانی دور باد.

6

عزیزم با سعی وتلاشت گلبوته های دانش را زودتر خواهی چید.

7

پرنده ی کوچک ! پروازت به سوی علم و دانش مبارک باد.

8

زیبایی وپاکیزگی کارهایت جاودان باد.

9

فرزندم!کوچ تو از سرزمین تاریکی به سرزمین روشنایی مبارک.

10

امید زندگی! تلاش تو لبخند شادی را به ارمغان می آورد.

11

فرزندم! وظیفه شناسی و تلاشت قابل تقدیر است رسیدنت به مرز دانایی مبارک باد.

12

امید کلاس ، نشستن شبنم علم و آگاهی بر گلبرگ های وجودت مبارک.

13

شکوفه من! امید چیدن میوه تلاشت را دارم.

14

بیا با هم سپاس خداوند یکتا کنیم                             روان خود را توانا کنیم

15

از توجه تو نسبت به انجام درست تکالیفت متشکرم.

16

مهربانم! انجام دادن به موقع تکالیفت نشانگر وظیفه شناسی توست.

17

دانش آموز ساعی! موفقیت تو قابل تقدیر است.

18

دیدی موفق شدی بیا خدا را شکر کنیم.

19

یک شاخه گل سرخ تقدیم تو باد.

20

چقدر زیباست که در کارهایت پیشرفت خوبی داشته ای خوش حالم.

21

فرشته بهشتی                   عالیه خوب نوشتی

22

پروانه ای رنگ رنگ               خسته نباشی زرنگ

23

(دختر) ( پسر) خوب ونازم                  به دیکته ات می نازم

24

آسمان پر ستاره                   مشقت نظیر نداره

25

یک و دو سه                       شدی برنده

26

چهارو پنج وشش                       همیشه کوشش

27

دیدم که پرتلاشی                       همیشه زنده باشی

28

انتظار موفقیت بیشترتورا دارم .

29

پیشرفت شما مایه ی تحسین است .

30

اتل متل توتوله                           کار فرزندم چه خوبه

31

ای (دختر)(پسر)مؤدّب                    کارت هست مرتّب

 

* برای ارائه ی یک بازخورد سازنده از فعالیت کودک ، بهتر است جملات خود را بااین عبارتها آغاز کنید :

1

دانش آموز خوبم ( یا دختر و پسر خوبم ) شما موفق شده اید که ………………………………..

2

باخوشحالی زیاد می گویم که شما از عهده ی ………………………………………

3

پسر خوبم شما …………………………..را یاد گرفته اید .

4

تواناییت در …………………………بهتر شده است .

5

کارت نسبت به قبل بهتر شده است .

6

پیداست که برای این کار خیلی تلاش کرده ای .

7

امروز از کارت لذت بردم .

8

وقتی می بینم که کارت بهتر شده است ، خوشحال می شوم .

9

امروز موفق شدی که ……………….را به درستی انجام بدهی .

10

تلاشت برای انجام این کار ، ستودنی است .

* اگر معلم قصد داشته باشد ایـن مفهوم را بـرساند کـه دانش آموز نیاز مند کمک و فعالیت خاصی است ، بهتر است جملات خود را با این عبارتها آغاز کند :

1

نیاز مند آن است که …………………………………………

2

در زمینه ی ……………………………….به تقویت نیاز داری

3

به نظر می رسد در ………………………………….مشکل داری

4

با انجام فعالیتهای ………………………در زمینه ی ……………………….موفق می شوی

*جملاتی که نباید آنها را در بازخوردهای توصیفی به کار برد :             

1

نمی تواند یا نمی توانی                               همیشه اشتباه می کنی

2

قادر نیستی یا قادر نیست

3

کارهایت کثیف و نامرتب است                                همیشه ناقص می نویسی

4

یا هر برچسبی که منجر به برداشت منفی از تواناییها و قابلیتهای دانش آموز شود .

*  بازخوردها باید فرد را به تلاش بیشتر وادارد ، جملاتی مانند ( توهمیشه موفق هستی ) نوعی خوش بینی بیش از حد را به وجود        می آوردکه ممکن است سطح تلاش کودک را کاهش دهد،بنابـرایـن بـازخـوردهای مثبت افراطی نقش مخربی درشخصیت کودک دارد

*موارد استفاده از روش ( واقعه نگاری ) :

روش واقعه نـگاری یـک روش مـشاهـده ی مستقیم رفتار است و ابزاری است که از طـریـق آن بـرخـی رفتارها و اعمال ویژه ی دانش آموز در آن ثبت می شود تا در هنگام ارزشیابی از آن استفاده شود . این ابزار در هر زمان که معلم احساس کند لازم است رفتار خاصی از کودک در زمینه ی درسی اجتماعی و ثبت شود اقدام به استفاده از آن می کند . کل رفـتـار ، صـرف نظر از مـثبـت یا مـنـفی بـودن آن ثـبت می شود . لازم است شرایط بروز رفتار نیز مشخص شود و فعالیتهای خاص درسی ، رفـتـار اجـتماعی ، رفتار عاطفی ، فعالیت بهداشتی و رانیز می توان به طور خاص ثبت کرد .

معلمان می توانند به شیوه های مختلف و متناسب با علاقه ی خود برگهای ثبت مـشـاهده را طبقه بندی و نگهداری نمایند .

می توانند آنها را به صورت دفترچه ای در آورند و در آن بـرای هـر دانـش آمـوز تعدادی بـرگ در نظر بگیرند .

لزومی نیست که برای هر دانش آموز مشاهده ای ثبت شود .

این برگها تنها در نزد معلم باقی می ماند ودر صورت نیاز به مدیر ، معاون ، یا والدین عرضه می شود .

در پایان سال تحصیلی معلم می تواند این برگها را امحا کند و یا بـرگهـا را در پـوشـه ی مخصوص قرار دهد.

*پوشه ی کار :

 ابزاری است که مجموعه ای از نمونه ی آثارو محصولات فعالیتهای مختلف دانـش آمـوز ، در آن به شکل مدونی گرد آوری می شود که قابل ارزشیابی باشد .

موادی که در پوشه ی کار نگهداری می شوند ، می تواند شامل موارد زیر باشد:

آثار و تکالیف نوشتنی دانش آموز ، تمرینات ، املا ، و جمله نویسی و .

آثار هنری دانش آموز از قبیل : نقاشی ها

آزمون های مدادکاغذی ( آزمونها باید بدون بارم باشند )

گزارشی از فعالیتهای علوم فعالیتهای کلاسی و خارج از کلاس

تشویق ها و

* چک لیست ( سیاهه ی رفتار )  :

  عبارتست از مجموعه ای از نشانه هاو شواهد که به یک انتظار یا انتظارات خاصی مربوط می شوند . معلم بر اساس مشاهدات معمول خود در کلاس درس یا فضایی دیگر ، وجـود یا عدم وجود شواهد را در رفتار و عملکرد فرد مشخص می نماید .

* همکاران محترم توجه داشته باشند که :

استفاده ی گسترده از چک لیست ها خسته کننده و وقت گیر است و بر این اساس معلم تـنـها در مـوارد خاص که تشخیص می دهد از این ابزار باید استفاده کند .

بهتر است چک لیست در پوشه ی کار نگهداری شود .

تردیدی نیست که برای تمام انتظارات و اهداف نباید چک لیست درست کرد .

انتظارات و اهدافی که از روشهای دیگر می توان شواهدی گرد آوری کرد نیازی به چک لیست ندارند .

*آزمون های مداد کاغذی :

یکی از ابزارهای جمع آوری اطلاعات بـرای ارزشیابی از عـمـلکرد تـحصیـلی دانش آموزان است که در برخی دروس مانند ریاضی ، املا ، و با نظر معلم از آن استفاده می شود و در دروس دیگر مانند علوم ، قرآن ، خواندن ، و ورزش نیازی به آزمونهای مدادکاغذی نیست .

توجه : این آزمون ها نباید وضعیت اضطراب آور امتحان را تداعی کند.

شرایط باید طوری فـراهـم شود کـه دانش آموز بـدون نگرانی و مـانند جلسات اجرای تکالیف درسـی پاسخگوی سوالات کتبی معلم باشد .

در ارزیابی آزمون ها تنها به باز خورد توصیفی اکتفا شده و از دادن هر گونه رتبه یا نـمره خود داری شود .

ضمناً در بـررسـی نتایج این آزمون ها می توانیم از روش ( خود سنجی ) و ( همسال سنجی ) استفاده کنیم .

* مقیاس ها در عملکرد درسی :

* در حد انتظار ( تحقق یافته ) : خطا حد اکثر 2 یا 3 مورد

* نزدیک به حد انتظار ( نسبتاً تحقق یافته ): خطاهای بیش از سه مورد

* احتیاج به تلاش بیشتر ( تحقق نیافته ) : خطاهای مکرروزیاد ، به عبارتی دانش آموز به نیمی از اهداف و انتظارات دست نیافته است .

* نمونه های از چگونگی نوشتن بازخورد در آثار کتبی دانش آموزان :

ویژه ی دانش آموزانی که موفق بوده اند:

1

از این که می بینم در نوشتن تکالیف دقت می کنی خوش حالم.

2

امروز تلاش وکوشش شما خوب بود.

3

منتظر کارهای زیبای دیگر شما هستم.

4

ای(دختر)(پسر)مؤدّب                 کارت هست مرتّب

5

امروز از کارت لذّت بردم.

6

پروانه ی قشنگم! از این که در نوشتن اعداد موفق بودی لذّت بردم.

7

امید آینده! از این که در پاسخ دادن به جمع اعداد توانایی داری سپاس گزارم.

 

 

ویژه ی دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند:

1

توانایی ات در نوشتن بهتر شده است،اگر نشانه ی (س) را این گونه بنویسی نوشته ات بهتر می شود.

2

جملات زیبایی نوشتی بهتر است در پایان جمله،نقطه بگذاری.

3

بیشتر کلمات را درست نوشتی،کلمه هایی را که اشاره کرده ام بخش کن وصداهایش را بنویس.

4

کارت خوب بود،کلمه هایی را که برایت نوشتم روی کارت بنویس و روزی چند بار بخوان.

5

فرزندم در نوشتن کلمات توانایی حاصل نمودی برای موفقیت بیشتر، با صدای آهسته به تلویزیون گوش کن.

6

تلاش شما خوب بود چند کلمه بنویس که با نشانه ی ( ص) نوشته می شود.

7

قشنگم کلمه هایی را که با نشانه ی (گ) نوشته می شوند در روزنامه پیدا کن و دورش خط بکش.

8

گل شادم با استفاده از کیسه ی حسابت به اندازه ی عدد 4 جدا کن.

9

توانایم! 2 دسته شکل بکش و علامت کمتری بین شکل ها به کار ببر.

10

متفکّر کوچکم! با استفاده ی از مهره های رنگی جمع عدد (5) را تمرین کن.

* نمونه هایی از چگونگی نوشتن بازخورد در دفتر ثبت مشاهدات

ویژه ی دانش آموزانی که موفق بوده اند: ( درس بنویسیم )

1

        کلمات را زیبا می نویسد.

2

کلمات را زیبا می نویسد.

3

در نوشتن املای درست کلمات دقت لازم را دارد.

5

به پاکیزه نویسی در نوشتن توجّه می کند.

6

قادر است با کلمات داده شده جمله بنویسد.

7

        با حروف به هم ریخته،کلمه می سازد.

* ویژه ی دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند: ( درس بنویسیم )

* شناسایی مشکل: کلمه هایی که حروف هم صدا و چند شکل دارند را تمیز نمی دهد. یا دانش آموز از نظر حافظه ی دیداری مشکل دارد.

* ارائه ی راهکار: نوشتن حروف با خط درشت ودر معرض دید یا بیان شباهت و اختلاف دو تصویر توصیه می شود .

* شناسایی مشکل: جا انداختن بعضی از حروف یا حروفی را به جای حروف دیگر می نویسد.  دیبار  به جای دیوار

* ارائه ی راهکار: آهسته صحبت کردن اولیاء در خانه یا گوش کردن به تلویزیون با صدای آهسته. بیان نوع اشیاء با شنیدن صدایی که از قوطی می شنود برای دانش آموز مفید است.

* شناسایی مشکل: ( نارسا نویسی )

* ارائه ی راهکار:  بازی با خمیر ومچاله کردن کاغذ باطله جهت تقویت عضلات دست توصیه می شود.

* ویژه ی دانش آموزانی که موفق بوده اند. ( درس بخوانیم )

1

   متن درس را صحیح وروان می خواند.

2

       با لحن مناسب می خواند.

3

مطلب خوانده شده را درک می کند.

   * دانش آموزانی که در خواندن به حمایت  ویژه نیاز دارند:( درس بخوانیم )

* شناسایی مشکل: با مکث روان خوانی می کند.

* ارائه ی راهکار: در خانه وقت تعیین کند که در زمان کمتری جملات را بخواند یا به صدای ضبط شده خود گوش کند.و هنگام گوش کردن به متن کتاب با دقت نگاه کند.

* شناسایی مشکل: در خواندن متن درس توانایی کافی ندارد.

* ارائه ی راهکار: در گروه دانش آموزی خواندن متن درس تمرین شد.

* شناسایی مشکل: در شناخت نشانه ها مشکل دارد.

* ارائه ی راهکار: نشانه های تدریس شده را روی کارت بنویسد و بخواند.

* شناسایی مشکل: در خواندن کلمات نوشته شده توانایی ندارد.

* ارائه ی راهکار: ترکیب صداها وهجا ها و خواندن آن ها را تمرین داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           تهیه و تنظیم :

                                                                                                                  آموزگا ر پایه اول آموزشگاه شهید سلیم آبادی

                                                                                                                          حمید فراهانی

                                                                                                                             


کلمات کلیدی: