برنامه سالانه مدیران آمزشگاه شهید سلیم ابادی در سال 88-89
ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸۸  

«به نام خدا»

مشخصات برنامه های سالانه آموزشی و پرورشی مدرسه شهید سلیم آبادی در سال تحصیلی 89-88    

       

1

عنوان برنامه

کیفیت بخشی به درس ریاضی در پایه سوم

2

بررسی عملکرد

(تحلیل وضع موجود)

قابلیت ها

و فرصت ها

1 داشتن معلمان با تجربه وبا مدرک بالاتر

2-  باسوادی خانواده

3- تراکم پایین کلاس

محدودیت ها

و تهدید ها

1- ترس دانش آموزان از درس ریاضی

 2- بی سوادی و بی توجهی اولیاء نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندانشان در روستاها  3- فقر اقتصادی بیشتر خانواده ها

3

ضرورت اجرای برنامه

با توجه به اهمیت درس ریاضی در امر یادگیری و پایه ای بودن آن برای آینده تحصیلی دانش آموزان وتجزیه وتحلیل  نمرات سال گذشته دانش آموزان در شورای معلمان مورخه 30/07/88 همچنین بررسی نمرات ارزشیابی تشخیصی بر این ضرورت صحّه میگذارد.

4

اهداف

برنامه

کیفی

1- تقویت بنیه علمی دانش اموزان در درس ریاضی 2- علاقمند کردن دانش آموزان   به یادگیری ریاضی 3- برقراری روحیه شاداب درکلاس ریاضی

کمی

1 افزایش 5/ نیم نمره به  میانگین معدل  درس ریاضی( از 18به5/18)

5

شرح اجمالی فرایند اجرای برنامه

1- دانش آموز: شناسایی دانش آموزان ضعیف با توجه به برگزاری ارزشیابی تشخیصی و ورودی2- معلم: تشویق معلمان موفق با استفاده از روش رقابتی در بین همکاران وشرکت در دوره های ضمن خدمت و جشنواره تدریس برتر3- تجهیزات: استفاده از وسایل کمک آموزشی مثل سی دی ها و کتابهای کمک درسی 4- خانواده: دعوت از اولیاء در جهت همکاری با مدرسه 5- جامعه: استفاده از افراد متخصص در یاری نمودن مشکلات آموزشی ودانش آموزی مدرسه 6-مدرسه :فضای مدرسه از همه لحاظ باید شاداب باشد.

6

سوابق اجرایی برنامه

اجرای برنامه در سالهای قبل

استمرار برنامه درسالهای بعد

درسالهای قبل اجرا شده

تاکید بر استفاده دقیق از این روش

7

محل تامین اعتبار

1-  از سرانه آموزشگاه 2- مشارکتهای مردمی

8

شیوه های ارزشیابی

ارزشیابی تشخیصی و ارزیابی مرحله ای وپایانی همچنین ارزیابی از فرایند برنامه مقایسه نمرات ماهانه و کارتهای وضعیت تحصیلی

 

                  

ادامه فعالیت های برنامه پیش بینی شده در سال تحصیلی 89-88

         صفحه 1

    هفته            

  ماه

اول

دوم

سوم

چهارم

مرداد

اعلام دانش آموزان تجدیدی وهماهنگی با والدین در اجرای طرح سنجش نوآموزان

 

تمحید مقدمات امتحانات شهریور و آماده سازی مدرسه

 آماده سازی مدرسه از لحاظ فیزیکی و انجام تعمیرات مورد نیاز

تشکیل جلسه انجمن و شورای معلمین در رابطه با تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای آموزشگاه

شهریور

برگزاری امتحانات شهریور ماه

اعلام نتایج شهریور ماه

سازماندهی کلاسها ودانش آموزان و تهیه و توزیع کتاب های درسی

آماده سازی اموزشگاه برای باز گشایی مدارس ودانش آموزان پایه اول

مهر

انجام ارزشیابی تشخیصی از دانش آموزان یاداوری مطالب گذشته. تشکیل صورت جلسه شورای مدرسه

بررسی ارزشیابی های به عمل آمده از دانش آموزان تهیه تجهیزات کمک آموزشی برای ریاضی- برنامه ریزی آموزشگاه

تهیه CD آموزشی واستفاده آن برای سهولت یاد گیری دانش آموزان- بررسی پرونده تحصیلی دانش آموزان ورفع نقایص انها

تشکیل وانتخاب اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان ودعوت  از مسئولان اداره به جلسه وارائه گزارش عملکردی ازسال گذشته

آبان

تشکیل جلسه انتخاب شورای دانش آموزی

تقسیم کار برای هر کدام طبق دستورالعمل 

تشکیل صورتجلسه شورای دانش اموزی -

برگزاری مراسم سیزده ابان و روز دانش اموز

دعوت از خانواده های دانش آموزان و توجیه آنان به اهمیت درس ریاضی.

تشکیل صورتجلسه انجمن واولیاء

تشکیل صورتجلسه شورای معلمان برای ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت درس ریاضی

 

 

                              

 

ادامه فعالیت های برنامه پیش بینی شده در سال تحصیلی 89-88

 

صفحه 2

    هفته

  ماه

اول

دوم

سوم

چهارم

آذر

تهیه کتابهای کمک آموزشی برای دانش آموزان . تشکیل جلسه شورای دانش آموزی در خصوص نحوه انجام فعالیت هایشان در مدرسه

تشکیل صورتجلسه شورای مدرسه در خصوص انجام ارزشیابی مستمر از دانش آموزان جهت امادگی در امتحانات نوبت اول

تشکیل جلسه انجمن اولیاء ومربیان در خصوص همکاری اولیاء با مدرسه وشناخت نقاط قوت و ضعف دانش آموزان

دعوت از اولیاء جهت آشنایی انها با وضعیت تحصیلی دانش آموزان -جلسه شورای معلمان و مدرسه

دی

تهیه و تکثیر سئوالات امتحانات نوبت اول تشکیل صورتجلسه شورای دانش اموزدر رابطه با فعالیت شان در مدرسه

تشکیل صورتجلسه شورای مدرسه در رابطه با برگزاری امتحانات نوبت اول

چاپ لیست معلمان و آماده سازی و تمحید مقدمات برای برگزاری امتحانات نوبت اول

ارزیابی نمرات مستمرو شفاهی دانش آموزان و دعوت از سرگروه ریاضی در جلسه شورای معلمان

بهمن

دعوت از اولیاء به صورت موردی برگزاری امتحانات نوبت اول جلسه شورای دانش اموزی در رابطه با برگزاری جشن های دهه فجر

اعلام نتایج امتحانات نوبت اول تشکیل صورتجلسه شورای مدرسه انجام مراسم های دهه فجر

-تشویق کتبی از معلمان فعال

دعوت از سر گروه درس ریاضی و بحث و تبادل نظر در خصوص ارائه راهکارهای مناسب برای بهتر یاد گرفتن درس ریاضی

بررسی نتایج امتحانات نوبت اول و ثبت نمرات دانش آموزان در لیستهای مخصوص

 

اسفند

تحلیل نتایج امتحانات نوبت اول- تذکر در خصوص نقاط ضعف دانش آموزان در درس ریاضی و دروس دیگر در جلسه شورای معلمان

بررسی وضعیت آموزشی مدرسه و جمع بندی وبرنامه ریزی در جهت رفع نقایص دانش اموزان در جلسه شورای مدرسه

تشکیل جلسه انجمن اولیاء و مربیان تشکیل جلسه پایه ای برای اولیاء از وضع نتایج امتحانات نوبت اول

تشکیل جلسه شورای مدرسه در رابطه با تهیه پیک شادی و نحوه انجام فعالیت دانش آموزان در تعطیلات نوروزی- دعوت از اولیاء در رابطه با تعطیلات نوروزی

 

 

ادامه فعالیت های برنامه پیش بینی شده در سال تحصیلی 89-88

 

  صفحه 3

      هفته

   ماه

اول

دوم

سوم

چهارم

فروردین

تعطیلات نوروزی

تعطیلات نوروزی

تشکیل شورای دانش آموزی و بررسی پیک های نوروزی توسط معلمان

-تشکیل جاسه شورای معلمان در رابطه با نتایج فعالیتهای نوروزی -توجه  به زمانبندی کتابها و به پایان رساندن مطالب درسی

اردیبهشت

تشکیل جلسه انجمن در رابطه با چگونگی اجرای مراسم بزرگداشت مقام معلم

طرح سئوالات نوبت خردادماه ودریافت سئوالات از معلم مربوطه با رعایت نکات ایمنی

دریافت نمرات و ثبت  نمرات مستمر شفاهی  توسط آموزگار در لیست ریز نمرات -آماده و تکثیر سئوالات امتحانی نوبت دوم

جلسه شورای معلمان درخصوص تهیه و تنظیم برنامه امتحانی و توجیه آنان برای همکاری در نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم

خرداد

برگزاری امتحانات خرداد ماه در آموزشگاه توسط مدیر و معلمین

 برگزاری امتحانات خرداد ماه و تصحیح اوراق امتحانات نوبت دوم با دقت لازم توسط همکاران - برسی 5% از اوراق امتحانی توسط مدیر

جمع آوری وثبت نمرات درلیست های مخصوص و سیستم کامپیوتر تمام  پایه ها و ارسال نمرات به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

تکثیرکارنامه های موقت و اعلام نتیجه به دانش آموزان

-تهیه تنظیم برنامه امتحانات شهریور ماه

تیر

جمع اوری اوراق امتحانی و اماده سازی آنها جهت بایگانی

شروع ثبت نام از دانش آموزان ورودی پایه اول

هماهنگی در خصوص آماده سازی کارنامه های قبولی خرداد ماه جهت تکمیل پرونده تحصیلی دانش آْموزان

ثبت نام از دانش آموزان پایه اول و ایجاد آمادگی آنان برای تست سنجش


کلمات کلیدی:
جدول دوبعدی جهت تنظیم سؤالات ریاضی پایه اول ابتدایی
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۸  

جدول دو بعدی جهت تنظیم سئوالات ریاضیات

پایه اول ابتدایی نوبت اول

سال تحصیلی : 1389 - 1388

محتوا

%5

%10

%20

%20

%5

%10

%5

%10

%5

تعداد

جمع

 

سطوح

 

 

مفاهیم

رو

زیر

بالا

پایین

داخل

خارج

راست

چپ

 

دسته بندی

اشیاء

با خواص

مشترک

تعلق و

عدم تعلق

عدد خوانی

عدد نویسی

ترتیب اعداد

عدد قبل

و بعد عدد

جمع های سطری

ستونی و

ترکیبات جمع

تفریق های ستونی و سطری

خطوط

باز و بسته و راست

تقارن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه

اعداد

مجهول

یابی و

مفهوم

ترکیبی

تفریق

 

 

دانش

1

1

1

----

----

----

1

----

----

4

%20

درک و فهم

----

----

1

1

2

----

----

----

----

5

%25

کاربرد

----

----

1

1

----

1

----

----

1

4

%20

تجزیه و تحلیل

----

1

1

----

----

----

----

2

----

4

%20

ترکیب

----

----

----

1

2

----

----

----

----

2

%10

ارزشیابی

----

----

----

1

----

----

----

----

----

1

%5

جمع

1

2

4

4

4

1

1

2

1

20

%100

 

                                                                                                                                                                                                                         تهیه و تنظیم : آموزگار پایه اول آموزشگاه شهید سلیم آبادی

                                                                                                                                                                                                                                                            حمید فراهانی


کلمات کلیدی:
بازخوردها و تشویقهایی که در ارزشیابی توصیفی پایه اول استفاده می شود.
ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸۸  

بسمه تعالی

* بازخوردها و تشویقهایی که در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان پایه اول ابتدایی می توان استفاده کرد :

ردیف

نمونه بازخورد

1

بهار امیدم! امیدوارم که همیشه سرسبز و خرم باشی.

2

فرزندم از سعی و تلاشت صمیمانه سپاس گزارم.

3

نهال کوچک رشد وشکوفایی تو آرزوی من است.

4

غنچه ی شاداب در انتظار شکفتن گلبرگ هایت هستم.

5

فرزند خوبم! دریای وجودت از آلودگی وجهل و نادانی دور باد.

6

عزیزم با سعی وتلاشت گلبوته های دانش را زودتر خواهی چید.

7

پرنده ی کوچک ! پروازت به سوی علم و دانش مبارک باد.

8

زیبایی وپاکیزگی کارهایت جاودان باد.

9

فرزندم!کوچ تو از سرزمین تاریکی به سرزمین روشنایی مبارک.

10

امید زندگی! تلاش تو لبخند شادی را به ارمغان می آورد.

11

فرزندم! وظیفه شناسی و تلاشت قابل تقدیر است رسیدنت به مرز دانایی مبارک باد.

12

امید کلاس ، نشستن شبنم علم و آگاهی بر گلبرگ های وجودت مبارک.

13

شکوفه من! امید چیدن میوه تلاشت را دارم.

14

بیا با هم سپاس خداوند یکتا کنیم                             روان خود را توانا کنیم

15

از توجه تو نسبت به انجام درست تکالیفت متشکرم.

16

مهربانم! انجام دادن به موقع تکالیفت نشانگر وظیفه شناسی توست.

17

دانش آموز ساعی! موفقیت تو قابل تقدیر است.

18

دیدی موفق شدی بیا خدا را شکر کنیم.

19

یک شاخه گل سرخ تقدیم تو باد.

20

چقدر زیباست که در کارهایت پیشرفت خوبی داشته ای خوش حالم.

21

فرشته بهشتی                   عالیه خوب نوشتی

22

پروانه ای رنگ رنگ               خسته نباشی زرنگ

23

(دختر) ( پسر) خوب ونازم                  به دیکته ات می نازم

24

آسمان پر ستاره                   مشقت نظیر نداره

25

یک و دو سه                       شدی برنده

26

چهارو پنج وشش                       همیشه کوشش

27

دیدم که پرتلاشی                       همیشه زنده باشی

28

انتظار موفقیت بیشترتورا دارم .

29

پیشرفت شما مایه ی تحسین است .

30

اتل متل توتوله                           کار فرزندم چه خوبه

31

ای (دختر)(پسر)مؤدّب                    کارت هست مرتّب

 

* برای ارائه ی یک بازخورد سازنده از فعالیت کودک ، بهتر است جملات خود را بااین عبارتها آغاز کنید :

1

دانش آموز خوبم ( یا دختر و پسر خوبم ) شما موفق شده اید که ………………………………..

2

باخوشحالی زیاد می گویم که شما از عهده ی ………………………………………

3

پسر خوبم شما …………………………..را یاد گرفته اید .

4

تواناییت در …………………………بهتر شده است .

5

کارت نسبت به قبل بهتر شده است .

6

پیداست که برای این کار خیلی تلاش کرده ای .

7

امروز از کارت لذت بردم .

8

وقتی می بینم که کارت بهتر شده است ، خوشحال می شوم .

9

امروز موفق شدی که ……………….را به درستی انجام بدهی .

10

تلاشت برای انجام این کار ، ستودنی است .

* اگر معلم قصد داشته باشد ایـن مفهوم را بـرساند کـه دانش آموز نیاز مند کمک و فعالیت خاصی است ، بهتر است جملات خود را با این عبارتها آغاز کند :

1

نیاز مند آن است که …………………………………………

2

در زمینه ی ……………………………….به تقویت نیاز داری

3

به نظر می رسد در ………………………………….مشکل داری

4

با انجام فعالیتهای ………………………در زمینه ی ……………………….موفق می شوی

*جملاتی که نباید آنها را در بازخوردهای توصیفی به کار برد :             

1

نمی تواند یا نمی توانی                               همیشه اشتباه می کنی

2

قادر نیستی یا قادر نیست

3

کارهایت کثیف و نامرتب است                                همیشه ناقص می نویسی

4

یا هر برچسبی که منجر به برداشت منفی از تواناییها و قابلیتهای دانش آموز شود .

*  بازخوردها باید فرد را به تلاش بیشتر وادارد ، جملاتی مانند ( توهمیشه موفق هستی ) نوعی خوش بینی بیش از حد را به وجود        می آوردکه ممکن است سطح تلاش کودک را کاهش دهد،بنابـرایـن بـازخـوردهای مثبت افراطی نقش مخربی درشخصیت کودک دارد

*موارد استفاده از روش ( واقعه نگاری ) :

روش واقعه نـگاری یـک روش مـشاهـده ی مستقیم رفتار است و ابزاری است که از طـریـق آن بـرخـی رفتارها و اعمال ویژه ی دانش آموز در آن ثبت می شود تا در هنگام ارزشیابی از آن استفاده شود . این ابزار در هر زمان که معلم احساس کند لازم است رفتار خاصی از کودک در زمینه ی درسی اجتماعی و ثبت شود اقدام به استفاده از آن می کند . کل رفـتـار ، صـرف نظر از مـثبـت یا مـنـفی بـودن آن ثـبت می شود . لازم است شرایط بروز رفتار نیز مشخص شود و فعالیتهای خاص درسی ، رفـتـار اجـتماعی ، رفتار عاطفی ، فعالیت بهداشتی و رانیز می توان به طور خاص ثبت کرد .

معلمان می توانند به شیوه های مختلف و متناسب با علاقه ی خود برگهای ثبت مـشـاهده را طبقه بندی و نگهداری نمایند .

می توانند آنها را به صورت دفترچه ای در آورند و در آن بـرای هـر دانـش آمـوز تعدادی بـرگ در نظر بگیرند .

لزومی نیست که برای هر دانش آموز مشاهده ای ثبت شود .

این برگها تنها در نزد معلم باقی می ماند ودر صورت نیاز به مدیر ، معاون ، یا والدین عرضه می شود .

در پایان سال تحصیلی معلم می تواند این برگها را امحا کند و یا بـرگهـا را در پـوشـه ی مخصوص قرار دهد.

*پوشه ی کار :

 ابزاری است که مجموعه ای از نمونه ی آثارو محصولات فعالیتهای مختلف دانـش آمـوز ، در آن به شکل مدونی گرد آوری می شود که قابل ارزشیابی باشد .

موادی که در پوشه ی کار نگهداری می شوند ، می تواند شامل موارد زیر باشد:

آثار و تکالیف نوشتنی دانش آموز ، تمرینات ، املا ، و جمله نویسی و .

آثار هنری دانش آموز از قبیل : نقاشی ها

آزمون های مدادکاغذی ( آزمونها باید بدون بارم باشند )

گزارشی از فعالیتهای علوم فعالیتهای کلاسی و خارج از کلاس

تشویق ها و

* چک لیست ( سیاهه ی رفتار )  :

  عبارتست از مجموعه ای از نشانه هاو شواهد که به یک انتظار یا انتظارات خاصی مربوط می شوند . معلم بر اساس مشاهدات معمول خود در کلاس درس یا فضایی دیگر ، وجـود یا عدم وجود شواهد را در رفتار و عملکرد فرد مشخص می نماید .

* همکاران محترم توجه داشته باشند که :

استفاده ی گسترده از چک لیست ها خسته کننده و وقت گیر است و بر این اساس معلم تـنـها در مـوارد خاص که تشخیص می دهد از این ابزار باید استفاده کند .

بهتر است چک لیست در پوشه ی کار نگهداری شود .

تردیدی نیست که برای تمام انتظارات و اهداف نباید چک لیست درست کرد .

انتظارات و اهدافی که از روشهای دیگر می توان شواهدی گرد آوری کرد نیازی به چک لیست ندارند .

*آزمون های مداد کاغذی :

یکی از ابزارهای جمع آوری اطلاعات بـرای ارزشیابی از عـمـلکرد تـحصیـلی دانش آموزان است که در برخی دروس مانند ریاضی ، املا ، و با نظر معلم از آن استفاده می شود و در دروس دیگر مانند علوم ، قرآن ، خواندن ، و ورزش نیازی به آزمونهای مدادکاغذی نیست .

توجه : این آزمون ها نباید وضعیت اضطراب آور امتحان را تداعی کند.

شرایط باید طوری فـراهـم شود کـه دانش آموز بـدون نگرانی و مـانند جلسات اجرای تکالیف درسـی پاسخگوی سوالات کتبی معلم باشد .

در ارزیابی آزمون ها تنها به باز خورد توصیفی اکتفا شده و از دادن هر گونه رتبه یا نـمره خود داری شود .

ضمناً در بـررسـی نتایج این آزمون ها می توانیم از روش ( خود سنجی ) و ( همسال سنجی ) استفاده کنیم .

* مقیاس ها در عملکرد درسی :

* در حد انتظار ( تحقق یافته ) : خطا حد اکثر 2 یا 3 مورد

* نزدیک به حد انتظار ( نسبتاً تحقق یافته ): خطاهای بیش از سه مورد

* احتیاج به تلاش بیشتر ( تحقق نیافته ) : خطاهای مکرروزیاد ، به عبارتی دانش آموز به نیمی از اهداف و انتظارات دست نیافته است .

* نمونه های از چگونگی نوشتن بازخورد در آثار کتبی دانش آموزان :

ویژه ی دانش آموزانی که موفق بوده اند:

1

از این که می بینم در نوشتن تکالیف دقت می کنی خوش حالم.

2

امروز تلاش وکوشش شما خوب بود.

3

منتظر کارهای زیبای دیگر شما هستم.

4

ای(دختر)(پسر)مؤدّب                 کارت هست مرتّب

5

امروز از کارت لذّت بردم.

6

پروانه ی قشنگم! از این که در نوشتن اعداد موفق بودی لذّت بردم.

7

امید آینده! از این که در پاسخ دادن به جمع اعداد توانایی داری سپاس گزارم.

 

 

ویژه ی دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند:

1

توانایی ات در نوشتن بهتر شده است،اگر نشانه ی (س) را این گونه بنویسی نوشته ات بهتر می شود.

2

جملات زیبایی نوشتی بهتر است در پایان جمله،نقطه بگذاری.

3

بیشتر کلمات را درست نوشتی،کلمه هایی را که اشاره کرده ام بخش کن وصداهایش را بنویس.

4

کارت خوب بود،کلمه هایی را که برایت نوشتم روی کارت بنویس و روزی چند بار بخوان.

5

فرزندم در نوشتن کلمات توانایی حاصل نمودی برای موفقیت بیشتر، با صدای آهسته به تلویزیون گوش کن.

6

تلاش شما خوب بود چند کلمه بنویس که با نشانه ی ( ص) نوشته می شود.

7

قشنگم کلمه هایی را که با نشانه ی (گ) نوشته می شوند در روزنامه پیدا کن و دورش خط بکش.

8

گل شادم با استفاده از کیسه ی حسابت به اندازه ی عدد 4 جدا کن.

9

توانایم! 2 دسته شکل بکش و علامت کمتری بین شکل ها به کار ببر.

10

متفکّر کوچکم! با استفاده ی از مهره های رنگی جمع عدد (5) را تمرین کن.

* نمونه هایی از چگونگی نوشتن بازخورد در دفتر ثبت مشاهدات

ویژه ی دانش آموزانی که موفق بوده اند: ( درس بنویسیم )

1

        کلمات را زیبا می نویسد.

2

کلمات را زیبا می نویسد.

3

در نوشتن املای درست کلمات دقت لازم را دارد.

5

به پاکیزه نویسی در نوشتن توجّه می کند.

6

قادر است با کلمات داده شده جمله بنویسد.

7

        با حروف به هم ریخته،کلمه می سازد.

* ویژه ی دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند: ( درس بنویسیم )

* شناسایی مشکل: کلمه هایی که حروف هم صدا و چند شکل دارند را تمیز نمی دهد. یا دانش آموز از نظر حافظه ی دیداری مشکل دارد.

* ارائه ی راهکار: نوشتن حروف با خط درشت ودر معرض دید یا بیان شباهت و اختلاف دو تصویر توصیه می شود .

* شناسایی مشکل: جا انداختن بعضی از حروف یا حروفی را به جای حروف دیگر می نویسد.  دیبار  به جای دیوار

* ارائه ی راهکار: آهسته صحبت کردن اولیاء در خانه یا گوش کردن به تلویزیون با صدای آهسته. بیان نوع اشیاء با شنیدن صدایی که از قوطی می شنود برای دانش آموز مفید است.

* شناسایی مشکل: ( نارسا نویسی )

* ارائه ی راهکار:  بازی با خمیر ومچاله کردن کاغذ باطله جهت تقویت عضلات دست توصیه می شود.

* ویژه ی دانش آموزانی که موفق بوده اند. ( درس بخوانیم )

1

   متن درس را صحیح وروان می خواند.

2

       با لحن مناسب می خواند.

3

مطلب خوانده شده را درک می کند.

   * دانش آموزانی که در خواندن به حمایت  ویژه نیاز دارند:( درس بخوانیم )

* شناسایی مشکل: با مکث روان خوانی می کند.

* ارائه ی راهکار: در خانه وقت تعیین کند که در زمان کمتری جملات را بخواند یا به صدای ضبط شده خود گوش کند.و هنگام گوش کردن به متن کتاب با دقت نگاه کند.

* شناسایی مشکل: در خواندن متن درس توانایی کافی ندارد.

* ارائه ی راهکار: در گروه دانش آموزی خواندن متن درس تمرین شد.

* شناسایی مشکل: در شناخت نشانه ها مشکل دارد.

* ارائه ی راهکار: نشانه های تدریس شده را روی کارت بنویسد و بخواند.

* شناسایی مشکل: در خواندن کلمات نوشته شده توانایی ندارد.

* ارائه ی راهکار: ترکیب صداها وهجا ها و خواندن آن ها را تمرین داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           تهیه و تنظیم :

                                                                                                                  آموزگا ر پایه اول آموزشگاه شهید سلیم آبادی

                                                                                                                          حمید فراهانی

                                                                                                                             


کلمات کلیدی:
امتحانات
ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۸  

سال تحصیلی ٨٨-٨٧ هم به اتمام رسید و خوشبختانه تمامی دانش آموزان موفق به قبولی در امتحانات پایان سال شدند.

درصد قبولی در تمامی پایه ها ١٠٠% درصد می باشد که در ایجا لازم است از زحمات همکاران گرامی و همچنین از تلاش دانش آموزان تشکر و قدردانی نماییم.

در جدولهای زیر میانگین نمرات پایان سال تحصیلی 88-87، دانش آموزان به تفکیک هر درس و پایه درج گردیده است:

 

درس

قرآن

دینی

فارسی

املاء

انشاء

قرائت

ریاضی

 پایه

اول

-

-

77/19

66/19

-

77/19

77/19

دوم

-

5/19

-

79/18

2/19

12/19

04/19

سوم

08/19

41/19

33/19

75/19

08/19

-

5/18

چهارم

61/19

53/19

73/19

69/19

38/19

-

69/18

پنجم

07/19

6/19

89/18

14/19

89/18

-

78/17

 

درس

علوم

تاریخ

جغرافی

اجتماعی

ورزش

هنر

 پایه

اول

-

-

-

-

20

20

دوم

75/19

-

-

-

79/19

87/19

سوم

5/19

-

-

45/19

87/19

87/19

چهارم

88/18

84/18

03/19

-

20

20

پنجم

14/19

6/18

57/18

-

20

20

 


کلمات کلیدی:
شعر در ارتباط با ارتحال امام خمینی ( ره )
ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۸  

بسمه تعالی

ارتحال رهبر آزادگان                                            تسلیت بر جمله دلدادگان

رهبر فرزانه این انقلاب                                          با فراقش قلب ما کرده کباب

عاشقان خاک سیه بر سر کنید                             دیدگان با اشک خونین تر کنید

رفت امام ما امام عا شقان                                      آه از این اندوه و درد بیکران

او ملک بود وبه فردوس برین                                 جای او هرگز نبود اندر زمین

او رسا لت داشت باپیغام حق                                  تا رساند گوش باطل نام حق

همچو کاوه آمد از این مرز و بوم                             تا بشورد بر سر ضحاک شوم

عاقبت کاخ ستم ویران نمود                                   خاک ایران مأمن شیران نمود

انقلابی تازه بر پا کرد و رفت                                     در دل مستضعفان جا کرد و رفت

او انا الحق بود و از حق می سرود                             آفرین بر رهبری چون او، درود

گرچه رفت و داغ بر دلها نهاد                                   تا قیامت از خمینی یاد  باد

ای خمینی مرحبا بر فجر تو                                      ما عزادار خودیم در هجر تو

لایق این خاکدان کی بوده ای                                   کی به دنیا همچو ما آلوده ای

مرحبا بر اینچنین آزادگی                                          زندگی را برده ای با سادگی

گرچه جبران نا پذیر است این فراق                           می کشد ما را غم این اشتیاق

لیکن ای دلسوز وشمع انجمن                                     ریشه داری در دل ویاد وطن

نهضتی را که تو بر پا کرده ای                                      عا شقان حق بسی پرورده ای

با کمیته با سپاه و با جهاد                                            کرده ای خاک وطن آباد و شاد

د شمنان از کار تو اندر شگفت                                    جبهه ی عشق از تو فرمان می گرفت

این همه پیروزی و فتح و ظفر                                      از تو با شد در حضر یا در سفر

ای مراد و عشق و الگوی وطن                                      بعد تو کو تسلیت گوی وطن

هان مگر مهدی بیاید بعد تو                                         عقده ام از دل گشاید بعد تو

ای خمینی می کنم با تو وداع                                       ای سلام آشنای اجتماع

شاعر : صفر علی کشوری احمد(مربی پرورشی آموزشگاه شهید سلیم آبادی)


کلمات کلیدی:
شعر به مناسبت جشن نیکوکاری
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٧  

به مناسبت جشن نیکوکاری

 

به نام حضرت باری تعالی                              که حال بینوا دریاب حالا

دوباره جشن نیکوکاری آمد                              زمان همدلی و یاری آمد

بیا ای دانش آموز دبستان                               شکوفا کن گلی در این گلستان

گلستان قشنگ مهربانی                                 بود از هدیه های آسمانی

پیام دین ما می باشد احسان                             اگر داری کمک کن ای مسلمان

کمک را از علی می باید آموخت                      که بخشید عمر خود را هرچه اندوخت

تقلا کن برای مستمندان                               که اجر این کمک باشد دو چندان

چه آدمها که بی کیف و کتابند                        پی گندم چو موری  در شتابند

چه آدمها که نان شب ندارند                          به یاری شما چشم انتظارند

چه آدمها که بیمار و ضعیفند                          اگر چه ناتوان اما شریفند

چه آدمها که تنها و یتیمند                              به احسان شما اکنون سهیمند

بیاییم با کمک کردن به یاران                          بهاری نو بسازیم در بهاران

چه خوش باشد به جشن مهربانی                      کنیم با بینوایان همزبانی

تهیدستان کنون چشم انتظارند                        برای عیدشان عیدی ندارند

چه سخت است آدمی با دست خالی                 نپرسند از غمش یک لحظه حالی

یتیمان را کسانی می شناسند                        که از درد یتیمی می هراسند

ولی من مطمئنم یک نفر هست                      که گیرد از رفیق بینوا دست

به یاد دوستان دستی برآرید                        نهال عاطفه در دل بکارید

مسلمان هر شب و روزی که آید                 گره از کار همسایه گشاید

                                                                  سروده ی صفرعلی کشوری احمد

مربی پرورشی آموزشگاه شهید سلیم آبادی


کلمات کلیدی:
تصاوير2
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٧  


کلمات کلیدی:
تصاویر
ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٧  

3D, nature, sky, moon


کلمات کلیدی: